Sensitive Coaching

Disclaimer

De verstrekte informatie op websites in eigendom en beheerd door Natascha van Weerden – De Graauw is ontleend aan betrouwbare en verifieerbare bronnen. Echter, voor de volledigheid en juistheid van de door Natascha verstrekte informatie kan niet worden ingestaan.
Informatie kan op initiatief van Natascha op elk moment worden gewijzigd; dit geldt tevens voor prijswijzigingen. In geval van prijzen zijn typefouten te allen tijde voorbehouden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitgever garandeert niet dat de websites ononderbroken online zijn of geen fouten bevatten. De uitgever en haar leveranciers wijzen elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie af. De uitgever neemt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van websites waarnaar vanaf de websites van de uitgever wordt verwezen.
De gebruiker van de websites van de uitgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. De informatie is uitsluitend voor de gebruiker van de website bedoeld. De gebruiker mag informatie op de website in welke vorm dan ook niet vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden.

Alle auteursrechten bedoeld in Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Ieder die meent dat met de publicatie van een website van de uitgever zijn of haar auteursrecht wordt geschonden, wordt gevraagd contact op te nemen met de uitgever.


Top