Sensitive Coaching

Leerling bemiddeling

Leerling bemiddeling is een methode die ervoor zorgt dat conflicten tussen leerlingen door medeleerlingen zelf worden opgelost.  Het is een zelfredzame manier om escalaties te voorkomen en geweldloze communicatie op school te stimuleren. Het doel is een veilige leeromgeving.

Welke stappen ga je ondernemen voor leerling bemiddeling op scholen of verenigingen.

Stap 1.  Oriëntatie. Om welke reden wil je leerling bemiddeling in gaan zetten voor jullie school?
Stap 2.  Analyse. Draagvlak creëren, dit is nodig om randvoorwaarden te stellen zoals mensen, middelen, tijd en ruimte.
Stap 3. Voorbereiding. De training wordt gestart voor zowel de coördinatoren als de leerling bemiddelaars. De twee coördinatoren krijgen een duidelijk functieprofiel en zorgen voor de continuïteit.
Stap 4. Uitvoering. De rol van de ouders, ze geven toestemming als een leerling bemiddelaar wil worden.
Stap 5. Evaluatie. Evalueer jaarlijks, zorg voor een goede borging, bewaak de continuïteit.

Kinderen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en acties. Hoe meer ze het gevoel hebben dat ze greep krijgen op verandering in hun omgeving ( competentie). Z e krijgen het gevoel erbij te horen ( relatie) en het gevoel dat zij zelf in staat zijn een situatie te veranderen. Hun inbreng doet er toe ( autonomie). Op deze manier kunnen ze plezier  hebben in samen leven en leren. Deze elementen zijn basisbehoefte van elk kind.

Werkwijze van leerling bemiddeling

Mediator: Natascha van Weerden.
Locatie: Op school
Werkwijze: Onze stijl is informeel, direct, helder en duidelijk;
Voor wie: Leerlingen en docenten
Investering: Op aanvraag
Geregistreerd: Geregistreerd MfN, ADR mediator op het gebied van leerling, arbeid en communicatie

Meerwaarde  van leerling bemiddeling

  • sneller  conflicten oplossen;
  • de betrokkenheid van leerlingen vergroten;
  • sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen;
  • een alternatief voor sancties bieden;
  • de sfeer op de school verbeteren;
  • een constructief leer klimaat creëren;
  • mentoren of docenten ontlasten.

Neem vrijblijvend contact op met Sensitive Coaching.


Top