Sensitive Coaching

Inleiding training: Ja zeggen, Nee bedoelen

Heb je écht een goede band met je buren, collega’s, kennissen en familie of lijkt dat alleen maar zo? Als je dieper kijkt, dan kom je misschien wel tot de ontdekking dat dit helemaal niet zo is. Ken jij iemand die het altijd beter weet of die het altijd zo weet te draaien dat jij degene bent die uiteindelijk al het werk opknapt? Die aardig tegen je is zolang je maar doet wat zij willen? Die jou vervolgens met een schuldgevoel laat zitten, omdat je (te) vaak toegeeft om dan maar van het gedoe af te zijn? Iedere keer wanneer je toegeeft, geef je een stukje van jezelf weg. Je weet het en toch blijft het terugkomen zonder dat je de vinger op de oorzaak kunt leggen. Kortom: Je bent verdwaald in de mist.

Doel training: Ja zeggen, Nee bedoelen

Het doel van deze training van Sensitive Coaching is dat je het gedrag herkent van iemand met een dwingende per-soonlijkheid en ook het gedrag van de partij die er (bijna) altijd mee instemt. Je leert hoe je gedrag ombuigt en hoe je grenzen stelt aan Ja zeggen, nee bedoelen. Rust en ruimte in een gesprek creëren zodat je daadwerkelijk over zaken kunt nadenken.

Inhoud training: Ja zeggen, Nee bedoelen

  • Wat zijn de verschillende types?
  • De 6 dodelijke symptomen
  • Hoe komt het dat jij doet wat een ander zegt?
  • Wat is je eigen rol hierin?
  • Wat zijn je blinde vlekken?
  • Hoe vatbaar ben je?
  • Wat kun je er zelf aan doen?

Meerwaarde training: Ja zeggen, Nee bedoelen

Bewustwording, herkennen en erkennen van gedrag van de ander én van jezelf. Je grenzen zo leren aangeven dat het goed voelt voor jou. Na deze training van Sensitive Coaching ervaar je minder spanning en ga je met meer zelfvertrouwen het gesprek aan. Je krijgt meer inzicht in emoties van jezelf en anderen en ziet dat de samenwerking met collega’s, buren, kennissen en familie daardoor verbetert.

Neem vrijblijvend contact op met Sensitive Coaching.


Top